avconv Komutu

Ses ve video kodlama komutudur.

Temel kullanım şekli:
avconv -i sablonlar.ogv -ss 00:00:00 -t 00:00:17 output.mp4

Örnekler:
Videonuzun formatını değiştirerek belli sürelerini kaydetmek:
avconv -i sablonlar.ogv -ss 00:00:00 -t 00:00:17 output.mp4
Bu komutla sablonlar.ogv dosyasının formatını da mp4 formatına çevirmiş olduk.
-i parametresi ile işlem yapacağımız videoyu belirttik.
-ss parametresi ile videonun başlangıç noktasını belirledik.
-t parametresi ile başlangıç noktasından itibaren ne kadar sürelik kayıt yapılacağını belirledik.
Son olarakta çıkış videomuzun ismini(output.mp4) girdik.

Videonuzu gif animasyonuna çevirmek:
avconv -i output.mp4 -s 640x480 -vf format=rgb24 -pix_fmt rgb24 -r 6 output.gif
-i parametresi ile işlem yapacağımız videoyu belirttik.
-vf format=rgb24 ve -pix_fmt rgb24 parametreleri ile gerekli dönüşüm formatlarını belirledik.
-r ile videodan saniyede kaydedilecek resim sayısını belirledik.
Son olarakta çıkış resmimizin ismini(output.gif) girdik.
Çıkış resmimizi GIMP ile optimize edebiliriz:
GIMP menüsünden Filters-Animation-Optimize(for GIF)

Videonun sesini kaydetmek:
avconv -i inputvideo.mp4 -vn -f wav sound.wav

Videodan sesi silmek:
avconv -i inputvideo.avi -vcodec libx264 -an -f mp4 video.mp4

Videonun formatını değiştirmek:
avconv -i hizala.mp4 output.mkv

Sesin formatını değiştirmek:
avconv -i inputaudio.mp3 newfile.wav

Ses ve videoyu birleştirmek:
avconv -i ses2.mp3 -i inputvideo.mp4 -acodec mp3 output.mp4
avconv -i sound.wav -i video.avi the-output-file.mkv

Videodan resimler almak:
avconv -i inputvideo.mp4 -r 1 -s 1366x768 -f image2 image-%03d.png

Videoyu yan çevirmek:
avconv -i input.avi -vcodec libx264 -vf "transpose=cclock" output.avi

Resme müzik eklemek:
avconv -loop 1 -i logo1.png -i audio.mp3 -shortest -acodec copy -f mov output.mov

avconv --help
Yardım sayfası görüntülenir.


Yukarıdaki işlemler "GNU bash, version 4.3.11(1)-release (i686-pc-linux-gnu)" üzerinde uygulanmıştır.
Yazı Tarihi:

Not: avconv komutu, libav-tools paketi içerisinde mevcuttur. Kullanabilmek için bu paketi kurmalısınız.
Örneğin linux mint ve ubuntu kullanıcısı iseniz kurulum için konsoldan şu komutu girmelisiniz:
sudo apt-get install libav-tools

ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar