cd Komutu

Dizin değiştir(change directory) komutudur.
Kabukta çalışılan komut satırını değiştirmek için kullanılır.
Geçerli dizinden, belirtilen dizine geçilir.
Öntanımlı dizin, kullanıcının ev(home) dizinidir.
Başlangıçta (komut satırı özel olarak bir dizinde açılmazsa) ve geçiş yapılacak dizin belirtilmeden sadece cd yazıldığında ev dizinine geçilir ( cd ~ komutu gibi).

Temel kullanım şekli:
cd dizin

Örnekler:
cd bbb
Konsolda bulunulan dizindeki bbb dizini içerisine geçilir.

cd ..
Bir üst dizine geçiş yapılır.

cd /
Kök dizine geçiş yapılır.

cd /home/asa/aa/bb
Tarif edilen bb dizininin satırına geçer.

cd /*/*/A*
Üçüncü dizinlerden ilk harfi A olan dizine geçiş yapılır.

help cd
Yardım sayfası görüntülenir.


Yukarıdaki işlemler "GNU bash, version 4.3.11(1)-release (i686-pc-linux-gnu)" üzerinde uygulanmıştır.
Yazı Tarihi: 29.02.2016
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar