echo Komutu

Girdi olarak verilen yazıyı, ekranda veya gönderildiği dosyada parametrelerle belirtilen şekilde görüntüler.
İlgili parametre ile değiştirilmediği sürece çıktısında öntanımlı olarak her dizge arasında bir karakter boşluğu bulunur.
Çift tırnak ile kullanıldığında ise aradaki mevcut boşluk sayısı korunuyor.

Temel Kullanım Şekli:
echo yazi

Örnekler:
echo merhaba beyler
merhaba beyler


echo "merhaba beyler"
merhaba beyler
Bu arada tırnağı kapatmayı unutursanız:) > işaretiyle karşılaşarak çıktı vermeye devam edebilirsiniz. Tırnağı kapattığınızda (çift tırnak ve enter ile) echo komutunun tüm çıktıyı ekranda verdiğini görebilirsiniz. Tabii isterseniz çıktıyı bir dosyaya da gönderebilirsiniz.

echo İşlem tamam > abc.txt
Bu komut, dizinde eğer yoksa abc.txt adında bir dosya oluşturur. Eğer abc.txt adında bir dosya mevcutsa içeriğini siler ve sadece son çıktımızı yazar.

echo İşlem tamam2 >> abc.txt
Bu komut, dizinde eğer yoksa abc.txt adında bir dosya oluşturur. Eğer abc.txt adında bir dosya mevcutsa önceki içeriği de koruyarak yeni çıktımızı ekler.

echo {1,2,3,par}dus
1dus 2dus 3dus pardus


echo {1,2,3}defa;echo pardus
1defa 2defa 3defa
pardus


echo $((4+2))
6

echo $((4-2))
2

echo $((9*2))
18

echo $((14/2))
7
echo $((14/2*3+7))
28


echo -e merhaba '\n'selam
merhaba
selam
-e parametresi, '\n' ve diğer tuş karakterlerini kullanıma açar. '\n' : Kendisinden sonra gelen karakterleri yeni bir satıra geçirir.

echo -e '\0111'
I
'\0NNN' : byte olarak NNN'in sekizlik sistemdeki karşılığını gösterir. (3 rakamlı-NNN)


echo -e '\0155'
m


echo -e '\x23'
#
-e '\xHH' : byte olarak HH'nin onaltılık sistemdeki karşılığını gösterir.(2 rakamlı-HH).

help echo
Yardım sayfası görüntülenir.


/bin/echo --version
Versiyon bilgisi görüntülenir.


Yukarıdaki işlemler "GNU bash, version 4.3.11(1)-release (i686-pc-linux-gnu)" üzerinde uygulanmıştır.
Yazı Tarihi: 05.03.2016
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar